Viden om APV & stress i Århus

Emnerne står i alfabetisk rækkefølge:

ARBEJDSPLADSVURDERING (APV) ved Århus

APV er et redskab, som skal hjælpe arbejdspladser med at få overblik og struktur sidde arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde. Jeg har beliggenhed i Langå nær Århus.

Processen i APV-arbejdet understøtter arbejdspladsens social kapital gennem dialog og inddragelse af medarbejderne.

Du kan læse mere om APV på:  Arbejdsmiljøweb

 

DE 6 BETYDINGSFULDE FAKTORER

Også kaldet “De 6 guldkorn”

Gennem flere års forskning har det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) identificeret seks faktorer, der er helt centralt for mennesker i deres arbejde:
– Indflydelse
– Mening
– Forudsigelighed
– Social støtte
– Belønning / Anerkendelse
– Krav

De fem første kan man ikke få for meget af. Hvorimod den sidste, krav, forholder det sig anderledes. Både for høje, for lave og uklare krav har en negativ indflydelse.
Læs mere på dette link:  De 6 guldkorn, NFA

 

SOCIAL KAPITAL

Social kapital består af de tre elementer:

 • Tillid
 • Retfærdighed
 • Samarbejdsevne

Tre faktorer der har betydning for virksomheders evne til sammen på “levere varen”.
Jo højere social kapital – jo højere effektivitet og fortjeneste.

Tre former for social kapital

I forskningen på NFA skelner man mellem 3 former for social kapital:

 1. Samlende social kapital  mellem kolleger inden for de enkelte hold eller afdelinger på arbejdspladsen,
 2. Brobyggende social kapital  mellem forskellige teams eller afdelinger på arbejdspladsen,
 3. Forbindende social kapital  mellem a) medarbejdere og den nærmeste ledelse af afdelingerne og b) en forbindende social kapital mellem medarbejderne og den samlede ledelse af hele arbejdspladsen.

Læs mere på dette link:    Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA)

 

STRESS

Hvad er stress?

Stress er ikke en sygdom, selvom det kan føles sådan.
Stress er en biologisk reaktion i vores krop, som kan opstå af forskellige påvirkninger og belastninger.
Den kan opstå af en akut påvirkning eller en langvarig.
I den   akutte   situation hjælper vores biologiske system os til at overkomme en “billetpris”. Det er sundt og godt!
Ved   langvarige  påvirkninger og belastninger, hvor kroppen er i beredskab eller overbelastes over lang tid, reagerer vi med stresssymptomer.

En langvarig stress nedsætter din arbejdsevne og livskvalitet pga:

 1. Nedsatte kognitive evner:
  – hukommelse
  – holde overblik
  – indlæringsevnen
  – kreative evner
 2. Adfærden ændrer sig ofte i form af:
  – udtrættes hurtigt
  – bliver hurtigere irritabel
  – får “skyklapper” på
  – har svært ved at samarbejde
  – bliver hurtigere ked af det
  – får flere sygedage
 3. Det almene helbred påvirkes:
  – søvnproblemer
  – får hyppigere infektioner pga.
  et svækket immunforsvar

  – hovedpine
  – maveproblemer
  – opblusning i fx eksem og andre kroniske sygdomme

Stress kan give varige skader, så jo tidligere man bliver behandlet jo bedre. Få hjælp med stressbehandling nær Randers.

 

Kontakt mig i dag på +45 51 86 46 26 eller skriv en mail til rb@sundt-arbejdsmiljoe.dk