Til Virksomheder

Hver virksomhed er unik! 
Der kan være mange grunde til man ønsker at benytte en ekstern konsulent. F.eks kan man have brug for inspiration, mangel på tid eller kompetencer til konkrete opgaver, eller måske har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet osv.

Derfor udarbejder jeg er tilbud udfra jeres behov. Jeg kommer gerne ud til en afklarende samtale, uden beregning. Her kommer eksempler på opgaver, som jeg tilbyder. Listen er ikke udtømmende, så vent ikke med at kontakte mig med netop din/jeres ønsker og behov.


Nedenfor uddybes eksemplerne.

Det sidste NYE er f
orebyggelse/håndtering af stress og stressramte medarbejdere.

OBS: I januar, februar og marts 2020 kører et nyhedstilbud, hvor der gives 33% rabat på firmaaftaler!
Læs mere på under /stress-coaching

Eksempler på opgaver:

 • "Få fuld værdi ud af jeres arbejdsmiljøorganisation" 
 • APV - der giver værdi
 • Screening af arbejdsplads - inden besøg af Arbejdstilsynet
 • Integration af sundhedsfremme
 • Helbredssamtaler 
 • Udarbejdelse af en kriseberedskabsplan
 • Forebyggelse/håndtering af mobning
 • Plan for ulykkesforebyggelse, herunder inddragelse af nærved-ulykker
 • Livsfasepolitik 
 • M.m.
Oplæg/workshop med fx:  
 • "Den robuste og bæredygtige arbejdsplads"
 • "Det grænseløse arbejde"
 • "Styrk trivsel og samarbejde"
 • M.m.

Jeg laver gerne "pakkeløsninger". F.eks. kan en "Trivselspakke" indeholdende:

 • rådgivning til ledelse og tillidsvalgte om de faktorer, som har betydning for trivsel og samarbejde
 • inspirationsoplæg samt facilitering af dialog på personalemøde
 • handleplan for forebyggelse og håndtering af stress
 • handleplan for forebyggelse af mobning
 • udarbejde forslag til en trivselspolitik
Kontakt og få et tilbud


1)  "Få fuld værdi ud af jeres arbejdsmiljøorganisation"

Arbejdsmiljøarbejdet skal give mening og værdi!
Arbejdsmiljøorganisationen er et lovkrav, når man har 20 ansatte eller mere. Der er krav til valg af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR).
Læs mere på LINK til AT
Mange oplever, at arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen blot er til besvær og spild af tid.
Ved at arbejde systematisk, uddanne arbejdsmiljøgrupperne og stille krav til deres arbejde, får man kvalitet ind i arbejdet. Sidegevinsten er medarbejdere der oplever sig inddraget, set og hørt. 

MIT TILBUD:
 • jeg gennemgår strukturen på jeres organisation, vurderer om den er hensigtsmæssig og kommer med udviklingsforslag 
 • jeg hjælper med at formulere en fælles målsætning gennem den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Dette sikre at alle arbejder i samme  retning.
 • jeg sætter et uddannelsesprogram sammen til jeres arbejdsmiljøgrupper udfra jeres behov
PRISEKSEMPEL:
Eksemplet er for en virksomhed med 20 - 30 ansatte
Pris: 10.000 kr. 


2)  APV - der giver mening
For mange er det at lave den lovpligtige arbejdspladsvurdering en opgave, der tager tid og fokus væk for det væsentlige - virksomhedens kerneopgave. Arbejdet omkring APV sker i samarbejde med arbejdsmiljøgrupperne.
Den færdige APV vil leve op til Arbejdsmiljølovens krav. Læs mere på LINK til AT

MIT TILBUD:
Denne opgave laves typisk i etaper, hvor I styre, hvor mange etaper jeg skal involveres i og hvornår I selv tager over. Der er udarbejdet et priseksempel nederst.

Etape 0:
Der afholdes et formøde, hvor virksomheden præsenteres, tidligere APV gennemgås, præsentation og valg af metode og proces.

Etape 1: Kortlægning
 • jeg udarbejder en kortlægning af jeres arbejde, vilkår og de krav som det stiller til jeres ansatte
 • der udarbejdes en vurdering af de behov og ønsker, der er fremkommet
 • den samlede kortlægning afleveres i et skriftligt materiale
Etape 2: Handleplan
 • jeg kommer med forslag til handlinger 
 • i samarbejde laves der en prioritering af handlinger og en tidsramme
 • jeg udarbejder en skriftlig handleplan
Etape 3: Igangsættelse af handlinger
 • organisering af handlinger 
 • indhentning af tilbud
 • motiverer til det videre forløb
Etape 4: Evaluering og opfølgning
 • jeg opsamler viden hos de ansatte og laver en evaluering af, om det ønskede resultat er opnået ELLER jeg understøtter arbejdsmiljøgrupperne i at opsamle viden og evaluere
 • jeg udarbejder skriftlig dokumentation på processen og en plan for evt. yderlige handlinger

PRISEKSEMPEL:
Eksemplet er en virksomhed med  max 10 ansatte med 4 forskellige funktioner. 
Etape 0: 
Pris: 1500 kr. 

Etape 1:
Pris: 8000 kr.

Etape 2:
Pris: 3000 kr.

Etape 3:
Pris: vil tilpasses efter opgaven

Etape 4:
Pris: 4000 kr.
OBS: alle priser er + moms, + kørsel

OBS: Jeg komme gerne til et uforpligtende afklarende møde, hvor I kan vurdere om dette er noget for jer.

3) Screening af arbejdspladsen 
Måske har Arbejdstilsynes varslet sit besøg eller I ønsker at få et overblik over jeres virksomhed.
Uanset baggrunden kan jeg med baggrund i mine 5 år i Arbejdstilsynet, gennemgå jeres virksomhed og give jer en vurdering på den aktuelle tilstand, samt en prioritering af evt. indsatser.