Til Virksomheder

MIT MANTRA:

Al arbejdsmiljøarbejde skal skabe værdi for virksomheden og dens medarbejdere!

Måske du har brug for at holde fokus på virksomhedens drift? 
Måske du har brug for inspiration? 
Eller de rette kompetencer til at løse et specifikt problem?

Årsagerne til at hyre mig er mange. Derfor tager jeg også altid udgangspunkt i netop din virksomhed og jeres problem/behov. 

Mit speciale er, at hjælpe virksomheder med at opfylde Arbejdsmiljølovens formelle krav:

Til det har vi udarbejdet abonnementsordningen Transperant+.
Transperant+ indeholder:

 • Arbejdspladsvurdering inkl. en vurdering af arbejdsbetinget sygefravær
 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Sikring af inddragelse af medarbejdere
 • Inddragelse af ulykker og andre arbejdsmiljømarkører 
 • kompetanceplan for de arbejdsmiljøansvarlige

Derudover har jeg specialviden indefor opbygning og  udvikling af arbejdsmiljøorganisationer.

Du kan læse mere på http://www.transperantplus.dk

Vi starter altid med en samtale (uden beregning), hvor du/I fortæller, om din/jeres virksomhed og behov. Herefter udarbejder jeg et tilbud og forslag til proces.

Af andre opgaver, som ligger indenfor mit specialområde, er:

Psykosocialt arbejdsmiljøopgaver:
 • Forebyg og håndtering af stress  (læs mere nedenfor)
 • Forebyggelse/håndtering af mobning
 • Udarbejdelse af en kriseberedskabsplan
 • M.m.
Oplæg/workshop med fx:  
 • "Den robuste og bæredygtige arbejdsplads"
 • "Det grænseløse arbejde"
 • "Styrk trivsel og samarbejde"
 • M.m.


1)  "Få fuld værdi ud af jeres arbejdsmiljøorganisation"

Arbejdsmiljøarbejdet skal give mening og værdi!
Arbejdsmiljøorganisationen er et lovkrav, når man har 10 ansatte eller mere. Der er krav til valg af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR).
Læs mere på LINK til AT
Mange oplever, at arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen blot er til besvær og spild af tid.
Ved at arbejde systematisk, uddanne arbejdsmiljørepræsentanten/-grupperne og stille krav til deres arbejde, får man kvalitet ind i arbejdet. Sidegevinsten er medarbejdere der oplever sig inddraget, set og hørt, hvilket giver engagement. 

MIT TILBUD:
 • jeg gennemgår strukturen på jeres organisation, vurderer om den er hensigtsmæssig og kommer med udviklingsforslag 
 • jeg hjælper med at formulere en fælles målsætning gennem den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Dette sikre, at alle arbejder i samme  retning.
 • jeg sætter et uddannelsesprogram sammen til jeres arbejdsmiljøgrupper udfra jeres behov
PRISEKSEMPEL:
Eksemplet er for en virksomhed med 20 - 30 ansatte
Pris: 10.000 kr. 


2)  APV - der giver mening
For mange er det at lave den lovpligtige arbejdspladsvurdering en opgave, der tager tid og fokus væk for det væsentlige - virksomhedens kerneopgave. Arbejdet omkring APV sker i samarbejde med arbejdsmiljøgrupperne.
Den færdige APV vil leve op til Arbejdsmiljølovens krav. Læs mere på LINK til AT

MIT TILBUD:
Denne opgave laves typisk i etaper, hvor I styre, hvor mange etaper jeg skal involveres i og hvornår I selv tager over. Der er udarbejdet et priseksempel nederst.

Etape 0:
Der afholdes et formøde, hvor virksomheden præsenteres, tidligere APV gennemgås, præsentation og valg af metode og proces.

Etape 1: Kortlægning
 • jeg udarbejder et ovreblik af jeres arbejde, vilkår og de krav, som stilles til jeres ansatte
 • på et fællesmøde med alle ansatte, udarbejdes en kortlægning over aktuelle problemstillinger og ressourcegivende aktiviteter
 • der udarbejdes en vurdering af de behov og ønsker, der er fremkommet
 • den samlede kortlægning afleveres i et skriftligt materiale
Etape 2: Handleplan
 • jeg kommer med forslag til handlinger 
 • i samarbejde laves der en prioritering af handlinger og en tidsramme
 • jeg udarbejder en skriftlig handleplan
Etape 3: Igangsættelse af handlinger
 • organisering af handlinger 
 • indhentning af tilbud
 • motiverer til det videre forløb
Etape 4: Evaluering og opfølgning
 • jeg opsamler viden hos de ansatte og laver en evaluering af, om det ønskede resultat er opnået ELLER jeg understøtter arbejdsmiljøgrupperne i at opsamle viden og evaluere
 • jeg udarbejder skriftlig dokumentation på processen og en plan for evt. yderlige handlinger

PRISEKSEMPEL:
Eksemplet er en virksomhed med  max 10 ansatte med 4 forskellige funktioner. 
Etape 0: 
Pris: 1500 kr. 

Etape 1:
Pris: 8000 kr.

Etape 2:
Pris: 3000 kr.

Etape 3:
Pris: vil tilpasses efter opgaven

Etape 4:
Pris: 4000 kr.
OBS: alle priser er + moms, + kørsel

OBS: Vi starter altid med et uforpligtende (og gratis) møde/samtale, hvor I kan vurdere om dette er noget for jer.

3) Forebyggelse og håndtering af stress
En virksomhedsaftale opbygges af flere elementer, som kan vælges til og fra efter behov:

 • stresscoaching til stressramte medarbejdere
 • forebyggende samtaler for ledere/medarbejdere
 • rådgivning og udarbejdelse af holdbare tilbagevendingsplaner for stresssygemeldte
 • ledersparring 
 • oplæg/workshop for ledere og medarbejdere
 • udarbejdelse af en personalepolitik/retningslinje for trivsel
 • rådgivning til ledelse og tillidsvalgte om de faktorer, som har betydning for trivsel og samarbejde
 • rådgivning ift. forebyggelse og håndtering af mobning
Pris udarbejdes individuelt efter sammensætningen af aftalen.