Stressbehandling 

Om behandlingen:
Min specialviden er indenfor området arbejdsbetinget stress. Men set i lyset af, at vores liv kan ikke splittes op, er mit udgangspunkt det hele menneske.   

I samtaleforløbet jeg laver en vurdering af dit stress niveau, giver dig indsigt, overblik og du går herfra med stressehåndteringsredskaber, som gør dig i stand til at få det bedre og forebygge tilbagefald.

Jeg behandler både dem som har svære stresssymptomer og de som har begyndende symptomer. Kan stress/overbelastninger tages i opløbet, er der meget at vinde.

Behandlingen er bygget op i trin:
1) En sundhedsfaglig gennemgang af din tilstand med en vurdering af om min  
   behandling matcher dit behov
2) Give dig en forståelse af hvad der er på spil og redskaber til afstresning, som
  hjælper dig til, at få det bedre her og nu
3) Efterhånden som der kommer ro på, arbejder vi din indre mekanismer og får bl.a.
  kikket på værdier og prioriteringer
4) Stille og roligt overgår samtalerne fra at have en behandlende karakter til en
  coachende karakter
5) Ofte har vi en til to opfølgende samtaler, for at sikre at de nye tiltag fastholdelse

I forløbet arbejder vi både med fysiske og mentale øvelser.

Samtaleforløb:
Et samtaleforløb strækker sig typisk over 7 - 8 samtaler, men tilpasses individuelt.

Jeg har stor erfaring i både at coache pr. telefon og Face to Face, som afholdes på min adresse Houlbjergvej 1, 8870 Langå.
Jeg bor i naturskønne omgivelser med skov, marker og Gudenåen tæt omkring. Jeg bruger gerne naturen og dennes beroligende effekt i forløbene.

Efter aftale kan jeg også komme ud. Pris aftales ift. km. og tidsforbrug.

Pris for samtaler:

1. samtale:      0 kr.

2. - 5. samtale: 800 kr. pr. samtale  

6 - 10. samtale 675 kr. pr. samtale  

Min tilgang:
Jeg arbejder ud fra en sundhedsfaglig og neurofysiologisk tilgang.
Samtaler hvor jeg laver en vurdering af dit stress niveau, giver dig indsigt, overblik og du går herfra med stressehåndteringsredskaber, som gør dig i stand til at få det bedre og forebygge tilbagefald.

Jeg er uddannet og certificeret af Bjarne Toftegaard, Forbyg stress, læs mere på linket: https://www.forebygstress.dk/
Derudover tager jeg udgangspunkt i den viden og de anbefalinger eksperter som fx psykolog og forsker Malene Friis Andersen, professor Bo Netterstrøm og Arbejdsmedicinsk klinik i Herning giver.

Jeg kender de behandlingstilbud, som det offentlige tilbyder og hele det kommunale system.

Til Virksomheder:
Tilbyder jeg firmaaftaler. 

En firmaaftale bliver opbygget efter den enkeltes virksomheds behov. 

Fokus vil være forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress. Aftalen indeholder typisk en personalepolitik, undervisning og sparring til ledere, forebyggende og/eller stressbehandlende samtaler med ramte medarbejdere.

Pris: der udarbejdes et individuelt tilbud ud fra virksomhedens størrelse, ønsker og behov

Min baggrund:
Ultimo 2019 blev jeg certificeret stresscoach ved Bjarne Toftegaard, Forebyg Stress. Læse mere om Forebyg Stress på https://www.forebygstress.dk/

Jeg har arbejdet med stress og samtaler med stressramte i over 8 år som arbejdsmiljøkonsulent. Jeg har lavet og afholdt kurser i forebyggelse og håndtering af stress og livsbelastninger. 

Certificeringen har givet redskaber og understøtter behandlings- og forebyggelsesarbejdet.