Ultimo 2019 blev jeg certificeret stresscoach ved Bjarne Toftegaard, Forebyg Stress. Læse mere om Forebyg Stress på https://www.forebygstress.dk/

Jeg har arbejdet med stress og samtaler med stressramte i snart 8 år som arbejdsmiljøkonsulent. Jeg har lavet og afholdt kurser i forebyggelse og håndtering af stress og livsbelastninger. I dette arbejde er mit udgangspunkt det hele menneske. Vores liv kan ikke splittes op. De forskellige elementer, som fx arbejde og familieliv, hænger sammen.

Certificeringen har givet flere redskaber og understøtter behandlings- og forebyggelsesarbejdet. 

Stress:
Stress er betegnelsen for en reaktion som kan opstå af mange forskellige forhold, ikke kun travlhed. 
Nogle føler sig truet på fx deres job, helbred eller parforhold.

Andre oplever der mere, som de er presset, frustreret eller føler mistrivsel ofte ledsaget af søvn besvær.
Stress kommer ofte snigende, for så pludselig at vælte ind over én.  
For mange giver det sig udtryk med stærke stress symptomer som fx hjertebanken, trykken for brystet, åndenød, problemer med koncentration, glemsomhed og mister overblik.  
For andre er symptomerne mere diffuse som fx irritabilitet, træthed, manglende lyst til at deltage.

Årsager til stress kan være både arbejdsbetinget eller stamme fra privatlivet. ofte er det en kombination af begge dele. Det er vigtigt at vide, at man ikke kan skille tingene af. 

Samtaleforløb:

Inden et samtaleforløb sættes i gang, laver jeg en individuel (og gratis) vurdering for at afklare om mit tilbud passer til dig.

Et samtaleforløb strækker sig typisk over 7 samtaler, men tilpasses individuelt.
Jeg har stor erfaring i at coache pr. telefon, men samtalerne kan også foregå Face to Face.

Pris: 475 kr. pr. samtale (eks. moms) 

NYHEDSRABAT: De tre første får 33% rabat på deres forløb


Til Virksomheder:
Tilbyder jeg firmaaftaler. 

En firmaaftale bliver opbygget efter den enkeltes virksomheds behov. Den kan fx indeholde en personalepolitik, undervisning og sparring til ledere, forebyggende og/eller stresscoachende samtaler med den enkelte medarbejder.

Pris: der udarbejdes et individuelt tilbud udfra virksomhedens ønsker og behov.

NYHEDSRABAT på 33% på de 3 første aftaler.
læs mere på /til-virksomheder