Samtaleforløb:

Vi starter med en gratis telefonisk samtale, hvor du fortæller om dine ønsker og behov, og jeg om hvad jeg kan tilbyde. Derudover laver jeg en individuel  vurdering  om mit tilbud passer til dig.

Et samtaleforløb strækker sig typisk over 7 - 8 samtaler, men tilpasses individuelt.
Jeg har stor erfaring i både at coache pr. telefon og Face to Face, som afholdes på min adresse Houlbjergvej 1, 8870 Langå.
Efter aftale kan jeg også komme ud. Pris aftales ift. km. og tidsforbrug.

Pris: 675 kr. pr. samtale  


Til Virksomheder:
Tilbyder jeg firmaaftaler. 

En firmaaftale bliver opbygget efter den enkeltes virksomheds behov. 

Fokus vil være forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress. Aftalen indeholder typisk en personalepolitik, undervisning og sparring til ledere, forebyggende og/eller stresscoachende samtaler med ramte medarbejdere.

Pris: der udarbejdes et individuelt tilbud udfra virksomhedens ønsker og behov

Min baggrund:
Ultimo 2019 blev jeg certificeret stresscoach ved Bjarne Toftegaard, Forebyg Stress. Læse mere om Forebyg Stress på https://www.forebygstress.dk/

Jeg har arbejdet med stress og samtaler med stressramte i snart 8 år som arbejdsmiljøkonsulent. Jeg har lavet og afholdt kurser i forebyggelse og håndtering af stress og livsbelastninger. 

Min specialviden er indenfor området arbejdsbetinget stress. Men set i lyset af, at vores liv kan ikke splittes op, er mit udgangspunkt det hele menneske.  

Certificeringen har givet flere redskaber og understøtter behandlings- og forebyggelsesarbejdet. 

Stress:
Stress er en overbelastningsreaktion.  Reaktionen som kan opstå af mange forskellige forhold, ikke kun travlhed. 
Uforudsigelighed og/eller utryghed er ofte en væsentlig faktor, når man føler sig belastet.

Nogle oplever det mere, som de er presset, frustreret eller føler mistrivsel ofte ledsaget af søvn besvær.
Stress kommer ofte snigende, for så pludselig at vælte ind over én.  
For mange giver det sig udtryk med stærke stress symptomer som fx hjertebanken, trykken for brystet, åndenød, problemer med koncentration, glemsomhed og mister overblik.  
For andre er symptomerne mere diffuse som fx irritabilitet, træthed, manglende lyst til at deltage.

Årsager til stress kan være både arbejdsbetinget eller stamme fra privatlivet. ofte er det en kombination af begge dele.