Profil

SUNDT-ARBEJDSMILJØ er ejet af arbejdsmiljøkonsulent og stresscoach Rikke Borgbjerg.
Jeg har skabt dette firma for, at små og mellemstore virksomheder samt privatpersoner kan få kompetent hjælp, der er økonomisk overkommelig.

SUNDT-ARBEJDSMILJØ kom til verden i januar 2019.

Jeg er ikke alene

Selvom jeg er et enkeltmandsfirma, er jeg ikke alene. Jeg har flere samarbejdspartnere. Læs mere nederst på siden.

Min holdning er, at det er typisk at anerkende sine spidskompetencer og erkende de områder, hvor man ikke er specialist. Derfor har jeg indledt samarbejde og sparringsmuligheder med kompetence og relevante partnere.

 

 

IMG_1915

Min historie

Gennem hele mit arbejdsliv har mennesker og det der sker på arbejdspladsen (udover det faglige) interesseret mig. Helt tilbage i 2004, blev jeg valgt til sikkerhedsrepræsentant og herefter var fremtiden for mit arbejdsliv beseglet. Patienterne måtte vige. Nu blev det arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed der skulle have al fokus. 

Jeg startede med at uddanne mig til arbejdsmiljøsygeplejerske fra Sheffield University (master of 2, degree)i 2006.
Efter endt uddannelse  har jeg udelukkende arbejdet med og uddannet mig indenfor arbejdsmiljø og psykisk sundhed.

Men at skifte retning i arbejdslivet var ikke bare lige så nemt. Traditionelt set er det fysio- og ergoterapeuter, ingeniører og andre med tekniske uddannelser, som har sat sig på arbejdsmiljøområdet. Så det krævede en indsats for at få det første job!

Men det lykkedes i foråret 2007, hvor jeg blev ansat hos Arbejdstilsynet som tilsynsførende.
Min tid som tilsynsførende i Arbejdstilsynet, har givet mig en stor viden indenfor de klassiske arbejdsmiljøområder og rutine i, hurtigt at kunne danne mig et overblik over en situation, en arbejdsplads og mennesker.

Efter 5 år som tilsynsførende, ønskede jeg at benytte mine kompetencer  på anden vis. Jeg blev herefter ansat som arbejdsmiljøkonsulent i fagforbundet Dansk Sygeplejeråd.

I 8½ år som arbejdsmiljøkonsulent, har jeg hjulpet tillidsvalgte, medlemmer og ledere til at finde vej gennem svære problemstillinger, særligt indenfor det psykosociale område. Og mine kompetencer indenfor stressbehandling er udviklet.
Sammen med sundhedsfaglige viden jeg har gennem mit kliniske arbejde som sygeplejerske, har jeg en nu opbygget og solidt fagligt grundlag.

Hvis jeg skal fremhæve nogle kompetencer, vil det være:
– evnen til at indsamle data og analysere dem
– gennemskue sammenhænge
– en veludviklet empatisk evne, som bidrager til at skabe relationer, mærke
  andre mennesker og hvad der er i spil
– kommunikere klart og forståeligt

FN’s verdens mål

Jeg tager bæredygtighedsprincippet alvorligt.

Jeg inddrager i FN’s Verdens mål for bæredygtig udvikling i mit udgangspunkt. Mål nr. 8 retter sig direkte mod, at alle skal kunne arbejde i et sikkert og stabilt arbejdsmiljø.

Baggrund og kompetencer

Faglig udvikling

For at sikre faglig udvikling i mit énmandsfirma, Uddanner jeg mig løbende og jeg har dygtige sparringspartnere. Læs mere nederst på siden.

Mit CV:

 • 2019 – nu: Certificeret stresscoach
 • 2019 – nu: Indehaver af og arbejdsmiljøkonsulent i SUNDT-ARBEJDSMILJØ
 • 2012 – 2020: Arbejdsmiljøkonsulent hos DSR

Opgaver:

 • Opgaverne er at stå til rådighed for medlemmer, de tillidsvalgte ift. forebyggelse, afdækning og håndtering af arbejdsmiljøproblemstillinger
  Herunder har individuel samtaler med stressramte og kører gruppe-forløb med medlemmer som havde behov / interesse i at få balance i deres liv
 • At samarbejde med kredsens formandsgruppe og øvrige ansatte ift. tværgående opgaver og sager, hvor arbejdsmiljø indgår i problemstillingen

Særlige kompetencer:

 • At kunne analysere og skabe overblik over, hvad der er i spil og hvor der skal sættes ind
 • Sætte handler i banden
 • Holde oplæg til inspiration og dele viden
 • Har fingeren på pulsen ift., Hvad der rører sig i samfundet og kunne se retninger og tendenser

2007 – 2012 Tilsynsførende i Arbejdstilsynet

Opgaver:

 • Førte screeninger, tilsyn ved ulykker og tilpasset tilsyn med en lang række virksomheder i forskellige brancher
 • Deltog i indsatsen til nedslidningstruede brancher, hvor psykisk arbejdsmiljø og ergonomi var i centrum
 • Var medlem af ”Mobbe Taskforce” og særligt uddannet indenfor mobning og chikane
 • Arbejdede med sundhedsfremme og forebyggelse

Særlige kompetencer:

 • Et indgående kendskab til Arbejdsmiljøloven og tolkningen af ​​denne
 • Et grundigt kendskab til Arbejdstilsynets vurderingsgrundlag
 • Kan screene på arbejdspladsen og spørge, hvor der skal indsættes med forbedringer og/eller forebyggelses tiltag
 • Et stort erfaringsgrundlag ift. at finde løsninger på arbejdsmiljøproblemer
 • Stor erfaring i gennemførelse af APV (arbejdspladsvurdering)
 • Indgående kendskab til, hvad der skal til for at få en arbejdsmiljøorganisation til at fungere

1992 – 2007 Regionshospitalet Randers

Opgaver:

 • Klinisk sygepleje på Føde/Barselsafdeling og Opvågningsafsnittet
 • Arbejdsmiljørepræsentant i 2004 – 07
 • Medlem af Sikkerhedsudvalget fra 2004 – 07

Særlige kompetencer:

 • Direkte “hands on” i forskellige arbejdsmiljøopgaver og indsatser
 • Erfaringer med hvordan inddragelse og motivation skabes
 • At lave strategisk arbejde med målsætning og handleplaner

Samarbejdspartere:

Selvstændig mægler og proceskonsulent Leila Boel. Leila tilbyder mægling og mediation på arbejdspladser og for privatpersoner. Læs mere om Leila på dette link: https://leilaboel.dk/

Lotte Falck er indehaver af Balanceret .
Lotte arbejder som konsulent indenfor arbejdsmiljø og ledelse, samt underviser. Lotte har en MPO fra Roskilde Universitet og uddannelse indenfor arbejdsmiljø og ledelse.
Lotte har tidligere bl.a. arbejdet som HR og udviklingschef med ansvar for arbejdsmiljø.

Heidi Aagaard Rasmussen er indehaver af 5Forever .
Heidi er uddannet mindfulness master coach og mindfulnessinstruktør.
Læs mere om Heidi på dette link: http://5forever.dk

Sparringspartnere:

Aut. psykolog Jette Wied Hatting, Jette har speciel i stress. Hun har egen praksis. Jette har tidligere arbejdet 5 år som arbejdsmiljøkonsulent.
Læs mere om Jette på dette link:  http://www.jettewiedhatting.dk/440179692