Profil

Sundt-Arbejdsmiljø

er ejet af stress og arbejdsmiljøkonsulent Rikke Borgbjerg.

Jeg har skabt dette firma for, at små og mellemstore virksomheder samt privatpersoner kan få kompetent hjælp, der er økonomisk overkommelig.

Sundt-Arbejdsmiljø kom til verden i januar 2019.

Jeg bor i Gudenådalen, nær Langå. Jeg bruger denne smukke natur aktivt både i min fritid, men også når jeg har brug for at blive inspireret i mit arbejde eller bare hvile hoved lidt.

Alle billeder på denne hjemmeside (på nær WHO) er taget på og lige omkring vores ejendom.

 

——————————————— O —- —————————————-

Jeg arbejder ikke alene

Selvom jeg er et enkeltmandsfirma, er jeg ikke alene. Jeg har flere samarbejdspartnere. Læs mere nederst på siden.

Min holdning er, at det er typisk at anerkende sine spidskompetencer og erkende de områder, hvor man ikke er specialist. Derfor har jeg indledt samarbejde og sparringsmuligheder med kompetence og relevante partnere.

 

 

 

 

 

Rikke i siv

Min historie

Hvordan bliver en sygeplejerske arbejdsmiljøekspert?

Ja, jeg havde heller ikke lige sat tilbage i 2004, hvor min leder prikker mig på skulderen og spurgte, om det ikke er noget for mig at stille op til valget som sikkerhedsrepræsentant.
Men hun havde lagt mærke til noget, som jeg ikke selv var bevidst om: at jeg gentagne gange satte vores arbejdsforhold på dagsordenen og samtidig var løsningsorienteret. Hun kaldet det at være konstruktiv kritisk .

Det endte med jeg stille op til valget og blev valgt. Og snart gik det op for mig, at jeg var kommet ind i en organisation, der faktisk var skabt for medarbejdernes sikkerhed og sundheds skyld!  OG hvor jeg havde hjul indflydelse.

Hvordan kan det ske? 

 • at denne mulighed for indflydelse, var (og stadig ér mange steder) så overset af medarbejderne?
 • at ledelsen ikke gjorde stor reklame, for at få de bedste og mest engagerede ind som samarbejdspartnere?

Det er jo penge og ressourcer i skidtet!

Men var ikke nok, det er begrænset hvor meget indflydelse en enkelt sikkerhedsrepræsentant og arbejdsmiljøgruppe har.
Så da muligheden opstod, lod jeg mig vælge ind i hospitalets sikkerhedsudvalg. Pludselig sad jeg til bords med direktøren, HR-chefen, arbejdsmiljøtovholderen m.fl.

Så nu var det muligt at påvirke både organisationen og beslutninger. Men jeg følte j eg manglede viden, for at kunne argumentere og se bagom problemstillingerne, det var meget frustrerende. Det undrede mig, at så stor en arbejdsplads ikke havde et systematisk oplærings- og uddannelsesforløb, udover det lovpligtige. 

Men heldigvis faldt jeg, helt tilfældigt, over en annonce om en uddannelse som arbejdsmiljøsygeplejerske. D et var ikke kun et kursus, men en uddannelse med ECTS point og en engelsk master grad og det hele. Jeg fik blod på tanden!

Jeg ansøgte om penge hos hospitalsledelsen. Først sagde HR-chefen ja, så nej, så måske og til sidst nej. Det var noget af en rutschetur!

Det korte af det lange er, at min mand og jeg skrabte bunden og jeg betalte selv uddannelsen. Jeg kunne mærke at her var et område, hvor jeg kunne gøre en forskel for mig selv, mine kolleger og i sidste ende patienterne. Det var en følelse, som gav energi!

I foråret 2006 kunne jeg kalde mig arbejdsmiljøsygeplejerske med en Master of 2. degree. Nu skulle der ske noget!

Desværre kom der andre dagsordener. Så ressourcer blev allokeret over i disse opgave. Alt blev sat på stand by. Jeg måtte finde andre veje! 

Mænd ved ved skifte retning i arbejdslivet, var ikke bare lige så let. Så det krævede en indsats for at få det første job!

Det lykkedes i foråret 2007, hvor jeg blev ansat i Arbejdstilsynet som tilsynsførende. Det var helt ubeskriveligt fedt, at komme til at arbejde og sted, hvor ALLE var vilde med at arbejde med arbejdsmiljø. Hvor jeg fik masser af ny viden og redskaber. OG hvor jeg kunne mærke, at jeg gjorde en reel forskel for andre mennesker. Det var ren optur.

Jeg har ført tilsyn med arbejdsmiljø på mange forskellige arbejdspladser og brancher. Den ene dag førte jeg tilsyn hos en bager, den næste på et trykkeri og den tredje var jeg til møde med toppen af ​​sundhedsforvaltningen i en kommune. Jeg så hvor forskelligt problemstillinger kunne løses og hvad der skete, når det ikke lykkedes.

Den brede og dybe jeg arbejdede med, var helt unik og lærerig. Det gav masser af rutine i hurtigt at kunne danne sig et overblik over en situation, en arbejdsplads og de mennesker, der er involveret.

Det blev til 5 gode år i Arbejdstilsynet. Resten er historie, som man siger.

Jeg har lige siden bygget ovn på og arbejdet med begge ansatte, ledet og udviklet af arbejdsmiljø. Det har været og er som rådgiver, sparringspartner, underviser, kursusleder og coach.

Siden er de stressramte kommet til. Når man først har været tæt på meget stressramte, ved mand, hvor alt afgørende det er at forebygge, at mennesker kommer så langt ud og håndtere det professionelt, hvis det sker. Da man ellers risikerer, de aldrig kommer på deres fulde arbejdsevne igen! 

Hele denne rejse gennem “arbejdsmiljøets verden” har formet min mission:

Alle små og mellemstore virksomheder skal have adgang til
viden og kompetencer,
til at kunne organisere og udføre deres arbejdsmiljøarbejde,
således det giver værdi for hele virksomheden – produktivitet, udvikling,
samt menneskers trivsel og samarbejdsevneFN’s verdens mål

Jeg tager bæredygtighedsprincippet alvorligt.

Jeg inddrager i FN’s Verdens mål for bæredygtig udvikling i mit udgangspunkt. Mål nr. 8 retter sig direkte mod, at alle skal kunne arbejde i et sikkert og stabilt arbejdsmiljø.

Baggrund og kompetencer

Faglig udvikling

For at sikre faglig udvikling i mit énmandsfirma, Uddanner jeg mig løbende og jeg har dygtige sparringspartnere. Læs mere nederst på siden.

Mit CV:

 • 2019 – nu: Certificeret stresscoach
 • 2019 – nu: Indehaver af og arbejdsmiljøkonsulent i SUNDT-ARBEJDSMILJØ
 • 2012 – 2020: Arbejdsmiljøkonsulent hos DSR

Opgaver:

 • Opgaverne er at stå til rådighed for medlemmer, de tillidsvalgte ift. forebyggelse, afdækning og håndtering af arbejdsmiljøproblemstillinger
  Herunder har individuel samtaler med stressramte og kører gruppe-forløb med medlemmer som havde behov / interesse i at få balance i deres liv
 • At samarbejde med kredsens formandsgruppe og øvrige ansatte ift. tværgående opgaver og sager, hvor arbejdsmiljø indgår i problemstillingen

Særlige kompetencer:

 • At kunne analysere og skabe overblik over, hvad der er i spil og hvor der skal sættes ind
 • Sætte handler i banden
 • Holde oplæg til inspiration og dele viden
 • Har fingeren på pulsen ift., Hvad der rører sig i samfundet og kunne se retninger og tendenser
Landevej

2007 – 2012 Tilsynsførende i Arbejdstilsynet

Opgaver:

 • Førte screeninger, tilsyn ved ulykker og tilpasset tilsyn med en lang række virksomheder i forskellige brancher
 • Deltog i indsatsen til nedslidningstruede brancher, hvor psykisk arbejdsmiljø og ergonomi var i centrum
 • Var medlem af ”Mobbe Taskforce” og særligt uddannet indenfor mobning og chikane
 • Arbejdede med sundhedsfremme og forebyggelse

Særlige kompetencer:

 • Et indgående kendskab til Arbejdsmiljøloven og tolkningen af ​​denne
 • Et grundigt kendskab til Arbejdstilsynets vurderingsgrundlag
 • Kan screene på arbejdspladsen og spørge, hvor der skal indsættes med forbedringer og/eller forebyggelses tiltag
 • Et stort erfaringsgrundlag ift. at finde løsninger på arbejdsmiljøproblemer
 • Stor erfaring i gennemførelse af APV (arbejdspladsvurdering)
 • Indgående kendskab til, hvad der skal til for at få en arbejdsmiljøorganisation til at fungere

1992 – 2007 Regionshospitalet Randers

Opgaver:

 • Klinisk sygepleje på Føde/Barselsafdeling og Opvågningsafsnittet
 • Arbejdsmiljørepræsentant i 2004 – 07
 • Medlem af Sikkerhedsudvalget fra 2004 – 07

Særlige kompetencer:

 • Direkte “hands on” i forskellige arbejdsmiljøopgaver og indsatser
 • Erfaringer med hvordan inddragelse og motivation skabes
 • At lave strategisk arbejde med målsætning og handleplaner

Samarbejdspartere:

Selvstændig mægler og proceskonsulent Leila Boel. Leila tilbyder mægling og mediation på arbejdspladser og for privatpersoner. Læs mere om Leila på dette link: https://leilaboel.dk/

Lotte Falck er indehaver af Balanceret .
Lotte arbejder som konsulent indenfor arbejdsmiljø og ledelse, samt underviser. Lotte har en MPO fra Roskilde Universitet og uddannelse indenfor arbejdsmiljø og ledelse.
Lotte har tidligere bl.a. arbejdet som HR og udviklingschef med ansvar for arbejdsmiljø.

Heidi Aagaard Rasmussen er indehaver af 5Forever .
Heidi er uddannet mindfulness master coach og mindfulnessinstruktør.
Læs mere om Heidi på dette link: http://5forever.dk

Sparringspartnere:

Aut. psykolog Jette Wied Hatting, Jette har speciel i stress. Hun har egen praksis. Jette har tidligere arbejdet 5 år som arbejdsmiljøkonsulent.
Læs mere om Jette på dette link:  http://www.jettewiedhatting.dk/440179692