Om


FN's verdens mål:                                            

Jeg tager bæredygtighedsprincippet alvorligt.      
Jeg inddrager i FN's  Verdens mål for 
bæredygtig udvikling i mit udgangspunkt.      
Mål nr. 8 retter sig direkte mod, at alle      
skal kunne arbejde i et sikkert og stabilt    
arbejdsmiljø.         



ISA - Integration af sundhedsfremme og
arbejdsmiljø:

Jeg arbejder efter princippet om at
samtænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø.
ARBEJDSMILJØRÅDET  anbefalinger kan
læses på http://www.amr.dk/sundhedsfremme.aspx

                                      

Baggrund og kompetencer:

Min tilgang til at arbejde med arbejdsmiljø er, at arbejdsmiljø er ikke noget i sig selv, det skal altid ses i sammenhæng med det arbejde, der udføres. Det betyder, at jeg i mit arbejde tager udgangspunkt i de vilkår, krav og behov der er i det konkrete arbejde og i de mennesker, som er involveret. 

Man går ikke på arbejde for at trives, men for at levere en indsats. Men alle undersøgelser viser, at hvis man oplever at arbejdet er meningsfuldt, har gode relationerne, samarbejdet fungerer, at man oplever sig produktiv og bliver inddraget, så trives man og det har positiv effekt på bundlinjen - ikke mindst. 

Faglig udvikling:
For at sikre faglig udvikling i mit énmandsfirma, har jeg lavet aftaler med dygtig fagpersoner, som mine sparringspartnere.  Læs mere nederst på siden.

I mine år i forskellige jobs har jeg udført forskelligartede opgave og opøvet forskellige kompetencer:

2012 – nu       Arbejdsmiljøkonsulent hos DSR

Opgaver: 

 • rådgiver og coacher medlemmer
 • afholder afklarende samtaler for stressramte medlemmer
 • afholder forløbene ”Balance i livet” hvori der indgår undervisning i stress og stresshåndtering set i et helhedsperspektiv, "det hele liv"
 • rådgiver, coacher, deler viden gennem undervisning og processer på arbejdspladser i samarbejde med de tillidsvalgte og ledelser
 •  arrangerer og afvikler temadage
 • bidrager til det interne arbejde med arbejdsmiljø
 • bidrager med perspektiver til de politiske dagsordner 
Særlige kompetencer:          

 • at kunne analysere og skabe overblik over, hvad der er i spil og hvor der skal sættes ind
 • sætte handlinger i gang
 • holde oplæg til inspiration og dele viden
 • have fingeren på pulsen ift., hvad der rører sig i samfundet og kunne se retninger og tendenser                     

2007 – 2012   Tilsynsførende i Arbejdstilsynet 

Opgaver:

 • førte screeninger, tilsyn ved ulykker og tilpassede tilsyn med en lang række virksomheder i forskellige brancher
 • deltog i indsatsen for nedslidningstruede brancher, hvor psykisk arbejdsmiljø og ergonomi var i centrum
 • var medlem af ”Mobbe taskforce” og særligt uddannet indenfor mobning og chikane
 • arbejdede med sundhedsfremme og forebyggelse                        
 

Særlige kompetencer: 

 • et indgående kendskab til Arbejdsmiljøloven og tolkningen af denne 
 • et grundigt kendskab til Arbejdstilsynets vurderingsgrundlag 
 • kan screene en arbejdsplads og vurdere hvor der skal sættes ind med forbedringer og/eller forebyggelses tiltag
 • et stort erfaringsgrundlag ift. at finde løsninger på arbejdsmiljøproblemer
 • stor erfaring i gennemførelse af APV  (arbejdspladsvurdering)
 • indgående kendskab til, hvad der skal til for at få en arbejdsmiljøorganisation til at fungere


1992 - 2007  Regionshospitalet Randers
Opgaver: 

 • klinisk sygepleje på føde/barselsafdeling og opvågningsafsnittet
 • arbejdsmiljørepræsentant i 2004 - 07
 • medlem af sikkerhedsudvalget fra 2004 - 07      
Særlige kompetencer: 

 • direkte "hands on" i diverse arbejdsmiljøopgaver og indsatser
 • erfaringer med hvordan inddragelse og motivation skabes  
 • at lave strategisk arbejde med målsætning og handleplaner


Sparringspartnere:

Aut. psykolog Jette Wied Hatting, Jette har speciale i stress. Hun har egen praksis. Jette har tidligere arbejdet 5 år som arbejdsmiljøkonsulent. 

Selvstændig konsulent Lotte Falck, Lotte har en MPO fra Roskilde Universitet og uddannelse indenfor arbejdsmiljø og ledelse.  
Lotte har tidligere bl.a. arbejdet som HR og udviklingschef med ansvar for arbejdsmiljø.