Om

SUNDT-ARBEJDSMILJØ er skabt for små og mellemstore virksomheder og til privatpersoner.

Mantraet er, at det skal være økonomisk overkommeligt at få kompetent hjælp.


Min tilgang er:
Arbejdsbetinget stress og mistrivsel er IKKE en individuel sag, men en arbejdspladssag!

OG at arbejdsmiljø er ikke noget i sig selv, det skal altid ses i sammenhæng med det arbejde, der udføres.
Det betyder, at jeg i mit arbejde tager udgangspunkt i de vilkår, krav og behov der er i det konkrete arbejde og i de mennesker, som er involveret.

Faglighed, produktivitet og arbejdsmiljø:
Man er ikke ansat for at trives, men for at levere en indsats. Men alle undersøgelser viser, at hvis man oplever at arbejdet er meningsfuldt, at man leverer et fagligt godt stykke arbejde, har gode relationerne hvor samarbejdet fungerer, at man oplever sig produktiv og bliver inddraget, så trives både medarbejderne og virksomheden!

Hvem er jeg?
Jeg er uddannet arbejdsmiljø-sygeplejerske med en master of 2. degree fra Sheffield University og certificeret stresscoach.
Jeg startede med at arbejde med arbejdsmiljø på Regionshospitalet Randers. 
Derefter har jeg været 5 år i Arbejds-tilsynet som tilsynsførende og de sidste  8 år arbejdet som arbejdsmiljøkonsulent.
Læs mere om baggrund og kompetencer nedenfor
                              

ISA - Integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø:

Jeg arbejder efter princippet om at samtænke sundhedsfremme og arbejdsmiljø.                                  ARBEJDSMILJØRÅDET anbefalinger kan læses på                                   http://www.amr.dk/sundhedsfremme.aspx

SUNDT-ARBEJDSMILJØ kom til verden i januar 2019. 
Frem til oktober 2020 har det haft lidt trange kår, da det har kørt sideløbende med at jeg har arbejdet som arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Sygeplejeråd. Men side 1. oktober har jeg arbejdet som 100% selvstændig.

FN's verdens mål:  

                                       

Jeg tager bæredygtighedsprincippet alvorligt.    
Jeg inddrager i FN's  Verdens mål for
bæredygtig udvikling i mit udgangspunkt.    
Mål nr. 8 retter sig direkte mod, at alle    
skal kunne arbejde i et sikkert og stabilt  
arbejdsmiljø.              

Baggrund og kompetencer:

Faglig udvikling:
For at sikre faglig udvikling i mit énmandsfirma, har jeg lavet aftaler med dygtig fagpersoner, som mine sparringspartnere.  Læs mere nederst på siden.

I mine år i forskellige jobs har jeg udført forskelligartede opgave og opøvet forskellige kompetencer:

2019 - nu  Certificeret stress coach

2019 - nu  Indehaver af  og arbejdsmiljøkonsulent i SUNDT-ARBEJDSMILJØ

2012 – nu     Arbejdsmiljøkonsulent hos DSR

Opgaver: 

 • Opgaverne er at stå til rådighed for medlemmerne, de tillidsvalgte ift. forebyggelse, afdækning og håndtering af arbejdsmiljøproblemstillinger
 • At samarbejde med kredsens formandsgruppe og øvrige ansatte ift. tværgående opgaver og sager, hvor arbejdsmiljø indgår i problemstillingen
Særlige kompetencer:       

 • at kunne analysere og skabe overblik over, hvad der er i spil og hvor der skal sættes ind
 • sætte handlinger i gang
 • holde oplæg til inspiration og dele viden
 • have fingeren på pulsen ift., hvad der rører sig i samfundet og kunne se retninger og tendenser                     

2007 – 2012   Tilsynsførende i Arbejdstilsynet 

Opgaver:

 • førte screeninger, tilsyn ved ulykker og tilpassede tilsyn med en lang række virksomheder i forskellige brancher
 • deltog i indsatsen for nedslidningstruede brancher, hvor psykisk arbejdsmiljø og ergonomi var i centrum
 • var medlem af ”Mobbe taskforce” og særligt uddannet indenfor mobning og chikane
 • arbejdede med sundhedsfremme og forebyggelse                        
 

Særlige kompetencer: 

 • et indgående kendskab til Arbejdsmiljøloven og tolkningen af denne 
 • et grundigt kendskab til Arbejdstilsynets vurderingsgrundlag 
 • kan screene en arbejdsplads og vurdere hvor der skal sættes ind med forbedringer og/eller forebyggelses tiltag
 • et stort erfaringsgrundlag ift. at finde løsninger på arbejdsmiljøproblemer
 • stor erfaring i gennemførelse af APV  (arbejdspladsvurdering)
 • indgående kendskab til, hvad der skal til for at få en arbejdsmiljøorganisation til at fungere


1992 - 2007  Regionshospitalet Randers
Opgaver: 

 • klinisk sygepleje på føde/barselsafdeling og opvågningsafsnittet
 • arbejdsmiljørepræsentant i 2004 - 07
 • medlem af sikkerhedsudvalget fra 2004 - 07      
Særlige kompetencer: 

 • direkte "hands on" i diverse arbejdsmiljøopgaver og indsatser
 • erfaringer med hvordan inddragelse og motivation skabes  
 • at lave strategisk arbejde med målsætning og handleplaner

Samarbejdspartere:
Mediator og proceskonsulent Leila Boel. Leila tilbyder mediation på arbejdspladser og for privatpersoner. Læs mere på https://leilaboel.dk/

Sparringspartnere:

Aut. psykolog Jette Wied Hatting, Jette har speciale i stress. Hun har egen praksis. Jette har tidligere arbejdet 5 år som arbejdsmiljøkonsulent. 

Selvstændig konsulent Lotte Falck, Lotte har en MPO fra Roskilde Universitet og uddannelse indenfor arbejdsmiljø og ledelse.  
Lotte har tidligere bl.a. arbejdet som HR og udviklingschef med ansvar for arbejdsmiljø.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.