SUNDT-ARBEJDSMILJØSUNDT-ARBEJDSMILJØ har 2 målgrupper: 
Privatpersoner og virksomheder
Til privatpersoner:

 Føler du dig overbelastet eller presset på dit arbejde?
Har du mistet arbejdsglæden?

SÅ ER DU KOMMET DET RIGTIGE STED

Måske oplever du symptomer såsom:
- søvnproblemer og tankemylder
- føler dig utilstrækkelig
- let mister overblik eller koncentration
- tristhed eller ulyst

Stress eller en arbejdsmæssig overbelastning kan føre til angst eller depression - derfor er det vigtigt at tage det alvorligt!

JO TIDLIGERE BEHANDLING SÆTTES IND -
JO HURTIGERE BLIVER DU FIT FOR FIGHT IGEN

Læs mere om behandlingsformen og priser her: /stressbehandling 

Til virksomheder

Tre pakkeforløb + det løse:

1) Trivselpakken
Til jer hvor stress er et problem blandt medarbejderne eller som ønsker at sikre at medarbejderne forbliver sunde og robuste 

2) Transperant+
Til jer som oplever, at ARBEJDSPLADS-VURDERING er en tidsrøver og mest til besvær!
Vil du ønske det kunne gøres nemmere?
Transperant+ hjælper jer med alle de formelle lovpligtige arbejdsmiljøopgaver.

3) Opbyggelse af arbejdsmiljøorganisation 
Til jer som er vækstet og nu har brug for skabe en værdiskabende arbejdsmiljø-
organisation

Det løse
Til jer som har brug for inspiration, et fælles afsæt, rådgivning eller udførelse af praktiske opgaver indenfor arbejdsmiljø og trivsel 
L
æs mere under /til-virksomheder

Rikke Borgbjerg

Min historie:

Jeg, Rikke Borgbjerg, har arbejdet med arbejdsmiljø de sidste 16 år og med stressramte siden 2012. 

De seneste godt 8 år som arbejdsmiljøkonsulent, og før det, 5 år som tilsynsførende hos Arbejdstilsynet.
Ultimo 2019 blev jeg certificeret stresscoach ved Bjarne Toftegaard, Forebyg Stress. Certificeringen har givet mig endnu flere redskaber i behandlingsforløbene mod stress.

I 2007 tog jeg en master of 2. degree fra Sheffield University, GB, og kunne herefter kalde mig arbejdsmiljøsygeplejerske. 
Læs mere om mine kompetencer under afsnittet 
/omCVR-nr.: 25621360